REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

APRILL e jürikuu e mahlakuu e naljakuu

Metskitsed. Fotod: Ella Kari
Kuigi mahlakuus ilmutab päike end aina rohkem ja pikemalt, näivad põllulapid ja metsatukad sellegipoolest sama luitunud ja elutud olevat nagu mitmetel eelnevatelgi kuudel. Kui neis paikades aga jalutuskäik ette võtta ning lähemalt maapinda silmitseda, võib märgata tasapisi...

Pereisa Pringi külast keerutab headust ringi: palun julgege abi küsida!

Fotod: Tiit Mõtus
Indrek Kaing (41) on nelja Püünsi koolis käiva lapse isa Pringi külast. Koos abikaasa Saalega elavad nad Viimsis juba 15 aastat. Tema ideest on sündinud Viimsis ubinapäev ja dekaad tagasi loodud rahvusmustritega tennised pärjasid suisa Rootsi äriauhinna – aasta innovaatori tiitli.

Ülevaade Viimsi valla noorte huviharidusest ja huvitegevusest

Huvihariduse laat ja turvalisuse päev on köitnud sadade laste ja vanemate tähelepanu. See, millises vormis toimub laat sel aastal, selgub loodetavasti juba suvel.
NOORSOOTÖÖ ülesandeks on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö üheks väljundiks on 7–26- aastastele suunatud huviharidus ja huvitegevus. Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb 2019/2020 õppeaastal 3437 7–19-aastast...

Lasteaed Väike Päike – igas halvas on ka natuke head

Lõbus keksumäng lasteaia õuel. Fotod: erakogu
17.märtsil andis riik juhised lasteaedadele ja -hoidudele ning märkis, et lasteasutused peaksid olema avatud nii palju kui hädavajalik ja nii vähe kui võimalik. On arusaadav, et lapsevanemate kohustused ja vajadused on erinevad – kõigil ei ole võimalust oma last koju jätta....

Viimsi vald jätkab LED III projektiga – teevalgustusse investeeritakse ligi miljon eurot

LED-valgustuse panek Haabneeme randa. Foto: Tõnu Roosna
Vallavalitsus sai järjekordse positiivse otsuse tänavavalgustuse renoveerimiseks esitatud taotlusele ja nüüd käib juba kiire ettevalmistustöö Viimsi LED III projektiga alustamiseks. Märtsi alguses tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse toetada tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust ühtekokku 20 kohaliku omavalitsuse projekti 12 838 079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub...

Koolid, lasteaiad, kultuuriasutused ja mänguväljakud jäävad aprillis suletuks

Foto: stock.adobe.com
24.märtsil toimunud erakorralisel istungil otsustas Viimsi vallavalitsus jätta vallavalitsuse hallatavad haridus- ja kultuuriasutused suletuks kuni aprilli lõpuni. Aprillikuu eest vabastatakse lapsevanemad lasteaia kohatasust (58 eurot). Lisainfo: annika.vaikla@viimsivv.ee. 1.maini 2020 on keelatud kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid, konverentsid,...

Valla mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring

“Viimsi safari”. Foto: Hannes Pehlak
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuring. Viimsi Vallavalitsuse tellimusel on koostamisel Viimsi valla mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring. Uuringu läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis peatöövõtjana OÜ Sfäär Planeeringud, kaasatud on eksperdid OÜ...

Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Foto: stock.adobe.com
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Haabneeme alevikus Lumemarja tee 29 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lumemarja tee 29 kinnistule Pringi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus...

Nalja võib teha ka keerulistel aegadel

Foto: stock.adobe.com
Kodus püsimise nõue ei ole naljaasi, sellesse tuleb suhtuda täie tõsidusega. Meie kaanefotodelt on näha, et viimsilased võtava #püsikodus põhimõtet õnneks suhteliselt tõsiselt, kuigi ette on tulnud ka mänguväljakutel keelavate siltide ja lintide lõhkumist ning noorte kogunemisi. Tänaseks...

Head Viimsi valla ettevõtjad!

Fotod: Tiit Mõtus
Soovime tunnustada kõiki neid ettevõtjaid, kes on suutnud oma ettevõtte töös hoida, pakkudes seeläbi tööd inimestele ja maksutulu riigile ning omavalitsusele. Soovime teile palju jõudu! Oleme nüüd riigis mõnda aega tegelenud viirusetõrjemeetmete rakendamisega ja see töö pole kindlasti...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE