REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Ettevalmistusi kevadiseks suurpuhastuseks on nutikas alustada talvel

Foto: stock.adobe.com
Päikselised päevad kuulutavad peatse kevade saabumist. Samas toob kevadpäike nähtavale talvejärgse igikeltsa nii toas kui ka õues. Põrandal ja riiulitel uljalt liuglevad tolmurullid ning pea läbipaistmatud aknad ootavad kevadist suurpuhastust. Talvel kogunenud pahnal on räbalas enesetundes oma kindel roll. Nii tühine...

Taotleda saab vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetust

Foto: stock.adobe.com
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Tänaseks on positiivse rahastusotsuse saanud 2463 taotlust kogusummas 6,9 miljonit eurot. Taotluse esitamisel tuleb silmas pidada, et projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpp ei või olla...

Mida teha, kui kahtlane loom hammustab?

Foto: stock.adobe.com
Inimestel, kellel on aed, ja vahel ka need, kellel seda ei ole, on kombeks lasta oma koerad ja kassid hommikul õue ning õhtul tuppa tagasi. Selline ettevaatamatu käitumine võib kaasa tuua ebameeldivusi nii loomale, tema omanikule kui ka võimalikele kõrvalistele isikutele....

Eelinfo: Viimsi õpilasmalev 2020 kohad on täis

Tung õpilasmalevasse oli suur juba eelmisel aastal, kohad said hetkega täis ka sel aastal. Foto: erakogu
Töömalevaid on korraldatud Viimsi vallavalitsuses aastast 1998. Osaleda soovivate noorte arv on pidevalt suurenenud ning Viimsi vallavalitsus on igal aastal võimaluse piirides suurendanud malevlaste arvu. Viimsi õpilasmalevat korraldatakse vallavalitsuse ja Viimsi noortekeskuse koostöös. Sellel aastal...

Digi-Eesti tõeline proovikivi: kõik lapsed õpivad kodus

Foto: stock.adobe.com
Alates 13. märtsist on Viimsi kooli õpilased distantsõppel. Õpetajate jaoks pole teema võõras – aasta jooksul jääb mitmeid õpilasi distantsõppele, käidud on erinevatel koolitustel ning digivahendeid kasutatakse ka igapäevases töös. Kogu kooli distantsõpe on loomulikult väljakutse nii õpilastele,...

Juhised eriolukorraks Viimsis

Foto: Jane Saks
Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada. Viimsi vallas on alates 14. märtsist suletud kõik valla hallatavad asutused (kõik koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi...

Reakuulutused Viimsi Teatajas

Foto: stock.adobe.com
ÕPE Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare. AIATÖÖD Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike...

Käsitööleiva tootja pakub kodukandi inimestele ajutiselt kontaktivaba ostuvõimalust

Foto: Jane Saks
Poodiumi Leib otsustas teha oma leiva-, saia- ja sepikutooted valitseva eriolukorra tingimustes ja erandkorras viimsilastele kättesaadavaks kodutänaval. „Nimelt sätime oma leiva-, saia- ja sepikutooted iseteenindavale “letile” Nelgi tee 4 tupiktänavale, sinisele pingile,“ ütles Viimsi Teatajale Kersti Rea. „Et...

Avalikud väljapanekud

Foto: stock.adobe.com
3.–20.04.2020 on avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud (edaspidi DP): Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 111). Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohuneeme tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 2002 m2), mis...

Uued vallakodanikud

Foto: stock.adobe.com
Palju õnne! Yuliya Artamonoval ja Roman Artamonovil sündis 14. detsembril 2019 poeg Daniil Artamonov Helena Ehal ja Risto Põldmaal sündis 7. veebruaril tütar EmmaHelene Põldmaa Laura Stammil ja...
- REKLAAM -

POPULAARNE

VÄRSKE