2 C
Viimsi
Thursday, 20. January
REKLAAMI TELLIMISEKS HELISTA 5686 0007

Leelo Tiisvelt – 40 aastat Viimsi hariduselus

Leelo Tiisvelt
Maikuus toimunud Viimsi valla tublimate tunnustamisel pälvis elutööpreemia Randvere kooli direktor Leelo Tiisvelt, kes on pühendunult tegutsenud erinevate koolide ja huvitegevuste juures juba 1981. aastast.  Kuidas Te Viimsisse sattusite? Pärast Tartu ülikooli lõpetamist jõudsin ühe...

Haabneeme kooliperet seob tugev ühtsustunne ja tahtmine õppida

Haabneeme Kooli õpetajad valmistuvad uueks õppeaastaks Jõgisool, august 2020
Kool on alati olnud orgaaniline osa ühiskonnast. Muutused, eriti veel kardinaalsed muutused ühiskonnas on enamasti toonud kaasa ka koolides vajaduse ennast kuidagi teisiti, uutmoodi määratlema hakata. Ja suurte muutuste ajastul me praegu ju elame. Nii ka Haabneeme kool,...

STEAM-õpe Väikeses Päikeses

STEAM-õpe
Väike Päike Lasteaed Viimsis vaatab juba lootusrikkalt uue õppeaasta poole ja kuulutab välja ühe viiest fookusteemast 2021/2022 õppeaastaks: robootika ja STEAM-oskuste arendamine ja kinnistamine. Räägime lähemalt STEAM-õppe eripäradest ja olulisusest eelkooliealiste lastega töötamisel.  Mida täpsemalt selle all silmas...

Randvere kooli lapsed kinkisid Rannapere pansionaadile omakasvatatud taimed

Randvere koolis on alati õppimise kõrval pööratud suurt tähelepanu loodusega sõbraks saamisele ja heategevusele. Sel kevadel kasvatasid 1.re klassi õpilased ise lille- ja maitsetaimi ning viisid need kingituseks Rannapere pansionaadile. „Kuna elu on koroonaajal nagu ta on, siis...

Kui õpiks veel üht keelt?

Muusikakool
Selleks rahvusvaheliseks keeleks sobib hästi muusika. Ja selle omandamiseks Viimsi Muusikakool, mis alustab sügisel oma 45. õppeaastat. Sisseastumiskatsed toimuvad 10. ja 11. juunil. Viimsi Muusikakoolis saab muusikakeeles suhtlemiseks valida erinevaid instrumente: klaver, akordion, viiul, tšello, kontrabass, klassikaline kitarr,...

Õpetajal on võimalus kujundada paremat ühiskonda

Viimsi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kristiine Kurema tundi andmas. Foto: Kaidi Kolsar
Käimas on Viimsi haridusaasta, mis andis põhjust uurida, miks võiks õpetajaks hakata. Küsisin valla üldhariduskoolide ja Viimsi gümnaasiumi õpetajatelt erinevaid küsimusi nende ameti kohta ning panin 75 õpetaja poolt antud vastuste põhjal kokku järgneva loo. Küsimustikule vastajatel oli võimalus jääda anonüümseks,...

Viimsisse on hädasti vaja juurde gümnaasiumikohti!

Koolitahvel
Õnnelik tulevik on meie igaühe unistus. Väga paljude unistuste poole liikumisel mängib suurt rolli omandatud haridus. Noortel põhikooli lõpetajatel, kes teevad edasiõppimiseks tulevikuplaane, on enamasti haridustee jätkamiseks kaks valikut: gümnaasiumis või kutsehariduses. Eestis on väga paindlik ning võimaluste...

Miks on Viimsi valda väga vaja kutsekooli

Kutsekoolid
Õnnelik on see koolis käiva lapse vanem, kes saab igal õhtul rahulikult uinuda teadmisega, et tema järeltulijal on selge tulevikuplaan tehtud ning edasiõppimise plaanid paigas. Kahjuks ei kuulu sellesse gildi enamus meist. Edasiõppimine tähendab kooli valikut, kooli valimine omakorda kursi valikut...

Ükski anne ei saa avalduda, kui puuduvad võimalused

Viimsi kooli laboris
Kui lapsel on millegi vastu huvi, siis soovib ta selle kohta pidevalt uusi teadmisi saada. Sellisel juhul ei ole ka õppimine kohustus, vaid hoopis võimalus avastada jätkuvalt midagi uut. Viimsi kool on heaks näiteks nii meie oma valla kui ka Eesti...

Päikest täis koolimaja Randveres

Randvere kool
Randvere kool saab sel kuul 8-aastaseks. Oleme küll noor kool, kuid Eestis tuntud kui uuendusmeelne õppijakeskne kaasav kogukonnakool. Mis teeb Randvere kooli eriliseks? Mida peab meie koolipere oluliseks? Sellest räägivad selle liikmed ise.  Merilin Kõre (klassiõpetaja)
- REKLAAM -

VÄRSKE