Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond teatab:

13.11.2019 algusega kell 15 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse volikogu saalis Leppneeme külas kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Detailplaneeringu eskiislahendus on leitav valla veebilehelt