Eile, laupäeval, 25. mail eemaldas vallavalitsus Heldri teele ette tõstetud betoonplokid.

Vallavalitsusele teadaolevalt paigaldas teetõkkeks blokid AS Morrison Invest. Kuna aga blokid olid paigaldatud valla teemaale (Heldri tee L1 kinnistu) ning selleks puudus vallavalitsuse kooskõlastus, samuti ei olnud tee sulgemise luba ja puudus igasugune ajutine liikluskorraldus, siis lasi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond avalikule teemaale paigaldatud teesulu eemaldada ja ära viia.

Betoontõke Heldri teel. Foto: Viimsi Vallavalitsus / Alar Mik
Tee on jälle läbipääsetav. Foto: Viimsi Vallavalitsus / Alar Mik