Viimsi vallavolikogu võttis 26. jaanuaril vastu valla 2021. aasta eelarve. Tänaseks on selgunud ka eelmise aasta eelarvelaekumised ja seetõttu oleme kavandamas selle aasta esimest lisaeelarvet. Annan teile kõigest sellest lühiülevaate.

Eelmine aasta oli erakorraline ja kuna sellel oli mõju ka majandusele, siis võtsime aasta keskel vastu negatiivse lisaeelarve. Eeldasime, et tulusid laekub vähem ja seetõttu vähendasime nii tegevuskulusid (näiteks vallavalitsuse palgafondi) kui ka lükkasime edasi mõned investeeringud. Sügisel selgus, et olukord on eeldatust parem ja otsustasime mõnede täiendavate investeeringutega edasi minna.

Aasta kokkuvõttes on selgunud, et üksikisiku tulumaksu, mis moodustab eelarvelaekumistest üle 70%, laekus kavandatust 1,93 miljonit eurot rohkem. Tulumaksu laekumise kasv võrreldes eelneva, 2019. aastaga oli 3,2%. Seega võimaldab möödunud aastal rakendatud konservatiivne eelarvepoliitika käesolevale aastale julgelt vastu minna ja veel mõned täiendavad tegevused ellu viia. Kõigile maksumaksjatele aga suur aitäh!

2021. aasta eelarve mahuks on 55,7 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud (peamiselt maksulaekumised) on 42,8 miljonit eurot, põhitegevuse kulud aga 39,1 miljonit. Mõnede investeeringute elluviimiseks kasutatakse laenurahasid.

Nagu ka vastavasisulises pressiteates ütlesin, peab Viimsi valla 2021. aasta eelarve ühelt poolt tagama valla igapäevase toimimise ja arvestama hetkeolukorraga, aga samas olema tulevikku vaatav. Usun, et volikogu poolt kinnitatud eelarve vastab kõigile nendele eesmärkidele.

Jätkub haridus- ja kultuurikeskuse Viimsi Artium ehitus, eelarves on vahendid ka Randvere kooli juurdeehituse ja ujula rajamiseks, teedeehituseks, tänavavalgustuse uuendamiseks, mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmuru uuendamiseks jm.

Põhitegevuse kuludest üle poole moodustavad 22,4 miljoni euroga hariduskulud, mille eelarve kasvab 3,7 protsenti. Sotsiaalse kaitse eelarve kasvab kümnendiku võrra. Eakate ühekordne toetus on plaanis tõsta praeguselt 90-lt 100-le eurole. Sotsiaaltoetusteks on eelarves kavandatud 1,2 miljonit eurot. Keskkonnakaitse kulud suurenevad võrreldes 2020. aasta eelarvega enam kui poolteist korda.

Paljud olulised küsimused saavad vastuvõetud eelarvega lahendatud, aga mõndagi seisab lähiajal veel ees. Mõnede küsimuste lahendamine või otsuste vastuvõtmine on lihtne, mõnel juhul aga peab otsustusprotsessile eelnema väga põhjalik analüüs ja erinevate lahendusvariantide kaalumine.

Lisaeelarvega saavad selgeks möödunud aastast ületulevad vahendid pooleliolevate projektide elluviimiseks, eelarvesse lisanduvad Vabariigi Valitsuse 2021. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite täpsustatud summad, vaatame üle mõnede investeeringute maksumuse, teeme ettepaneku korrigeerida sporditegevuse eelarvet ja muudatusettepanekuid on tegelikult veel mitmeid.Milliseks käesolev aasta laiemas plaanis kujuneb, on praegu veel raske ennustada, aga möödunud aastale tagasi vaadates võime ehk eeldada, et majandus on kujunenud olukorraga juba mõnevõrra kohanenud. Loomulikult on mitmed sektorid endiselt piirangute haardes ja võime vaid loota, et vaktsineerimine aitab meie riigil ning kogu maailmal lähikuudel uuesti avaneda ja tavapärasema elurütmi juurde tagasi pöörduda.