Viimsi vald kutsub märkama ja tunnustama

1.oktoobrist rakendus Viimsi vallas uus tunnustamise kord, mille alusel on kõigil võimalus tunnustada Viimsi vallas tegutsevaid või vallaga seonduvaid inimesi ja organisatsioone.

Vastavad vormid on leitavad valla kodulehelt. Taotluste esitamise tähtaeg on korra kohaselt 31. oktoober, kuid sel aastal on tähtaega pikendatud 20. novembrini, kuna tunnustamise korra vastuvõtmine toimus alles hiljuti.

Taotluse saab esitada e-posti aadressil info@viimsivv.ee või vallamaja valvelauas kohapeal.

Tunnustus antakse üle 20. detsembril toimuval Viimsi valla taasasutamise aastapäeva pidulikul sündmusel.

Vaata: viimsi.ee/tunnustamine.