Viimsi Teataja 500
Viimsi teata 500. juubelinumbri esikaas, ilmunud 24. mail 2019. Lae alla PDF!

Viimsi Teataja on ilmunud tänaseks 30 aastat ja 500 numbrit. „Esimene Viimsi Teataja number ilmus 1989. aasta juunis, ajalehte andis algul välja Viimsi Rahvarinne,“ kirjutasid Liina Rüütel ja Annika Koppel 2016. aastal Viimsi Teataja 22. aprilli numbris 8 (430). Algul ilmus leht kord kuus ja trükiarv oli viissada, mis aga juba esimese aasta lõpuks kasvas tuhandeni. „Kogu lehenumbri teave mahtus siis ära A3 formaadis lehe kahele poolele.“ 1991. aasta aprillis registreeriti Rahvarinde häälekandja ümber ja see alustas ametlikult ilmumist vallalehena. Viimsi Teataja on üks vähestest vallalehtedest, mis on järjepidevalt 1989. aastast tänaseni ilmunud. Seega markeerib tänane lehenumber Viimsi Teataja 500. numbri ilmumisele lisaks ka 30 aasta möödumist esimesest lehenumbrist. Uhke!

Miks on uues Viimsi Teatajas mõned laused „markeriga“ ära märgitud? Lehte koguneb alati suur hulk informeerivaid, sisukaid ja kasulikke teemasid, kuigi alati jääb palju põnevat ka välja. Mõned lood lähevad rohkem korda ühele, mõned jälle teisele lugejale.

Vahel on erinevad teemakäsitlused või intervjuud lehes üksteisega sisult seotud, teinekord jälle hoopis täiendavad üksteist. Olen igas numbris ära markeerinud väikese valiku mõtteid, mis tunduvad suures infohulgas eriti olulised, kasulikud või harivad teada ja tähele panna – isegi siis, kui artikkel tervikuna ehk ei kõnetagi. Võta aga marker kätte ja tee ka proovi – millised mõtted sind kõige enam selles lehenumbrid kõnetavad? Saada need teataja@viimsiteataja.ee

Kui soovid Viimsi Teataja digitaalset täisversiooni saada enda e-posti, liitu uudiskirjaga!