Viimsi kooli direktor Aime Niidas. Foto erakogust

28aastase koolitöö kogemusega Aime Niidas on olnud Viimsi kooli direktor ühe õppeaasta. Vahetult peale kooliaasta lõppu tegi ta teatavaks struktuurimuudatuse kooli juhtimises, koondades õppejuhtide ametid. Uues struktuuris on uute ametitena direktori asetäitja õppetöö alal ja õppekorraldusjuht, kes vastutab kogu logistika eest, mis koolis õppetöö ajal toimub – ruumide lahendused, õpetajate asendused. Lisandub ka kommunikatsiooni- ja noortejuht, kelle töö fookuses on huvihariduse võimaluste arendamine ja laiendamine koolis.

„Kindlasti ei toimunud kooli juhtimisstruktuuri muudatus üleöö. Esimesed mõttes muudatustest tekkisid meil juba novembrikuus, arutades tollase abivallavanemaga,“ selgitab eksklusiivintervjuus Viimsi Teatajale Viimsi kooli direktor Aime Niidas. „Jälgides kogu seda protsessi, hakkasin järjest rohkem aru saama, et tegelikult on Viimsi kooli arenguks ja Viimsi kooli edasiminekuks vaja kuskilt otsast alata,“ räägib ta.

„Viimsi kool oli enne gümnaasium. Gümnaasium võeti talt ära – see on, nagu oleks tordilt üks neljandik ära võetud. Oli neli kooliastet, tänaseks on kolm kooliastet,“ selgitab Niidas usutluses. „Me oleme terve selle õppeaasta püüdnud toimida, toime tulla sellega, mis meil on ja ma usun, et me oleme sellega hästi hakkama saanud. Aga nüüd oleks siiski vajadus uuesti asju ümber vaadata ja, mis kõige olulisem – juhtimisstruktuur peab muutuma palju laiapõhjalisemaks, et meie õpetajaskond saaks rohkem kaasa rääkida ka tervikpildis, kooli juhtimises.“

Kui eelmises struktuuris oli kolm kooliastet, siis uues struktuuris on seitse õpetajate koostöökoda, kes kõik saavad oma esindaja saata nõukotta ja koos kooli juhtkonnaga otsuseid vastu võtta ja neid otsuseid läbi mõtestada.

„Kui me kaasame [kooli juhtimisse] suurema ja laiapõhjalisema hulga inimesi, siis, ma usun, et meie teadmiste hulk ja koostöövõimalused avarduvad ja see annab ka paremaid tulemusi klassiruumi,“ ütleb intervjuus direktor Niidas. „Maailm muutub meie ümber ja eks me peame ka ise muutuma, ja ikka paremaks.“

Intervjuus räägib Aime Niidas ka direktori rollist koolis, juhi rollist ja kooli eesmärkidest. „Viimsi kool on arenev. Me oleme ühe aasta alles olnud põhikool, aga me näeme väga palju vaeva. Meil on väga fantastilised õpetajad ja meil on majas suurepärased inimesed, kes veel õpilastega tegelevad – huvijuht, ringijuhendajad. Me teeme omalt poolt kõik, et Viimsi koolist saaks üks Eesti parimaid põhikoole. On oluline, et kooli õppekava toimiks terviklikus arengus, mitte iga aste omaette. Kool vajab üldpilti, mis annab võimaluse teha juhtimises otsuseid, et näha tervikut ja edasi liikuda.“