Viimsi kergteid hakati puhastama

Valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp alustas 11. märtsist kergliiklusteede katete puhastustöödega sõelmetest ja talvisest tolmust.

Viimsi vald ja teehooldaja tõstsid kevadkoristustööde teostamise aega varasemaks seoses soojade ilmastikuoludega. Haabneeme alevikus ja peamiste teede ääres hakati puhastama kergliiklusteede katteid. Järjest liigutakse sõiduteedele ja kevadkoristustööde lõpp on aprilli teine pool.

Kuigi mõningal määral võib veel esineda külmumist, on see lühiajaline – väga paljud vallaelanikud soovivad juba harrastada suviseid sportlikke tegevusi ja sellest lähtuvalt alustatakse kevadise koristusega varem.

Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja