Viimsi arengukava jõuab Kärajatele

ARENGUKAVA: Igaühel, kes soovib siin elada, peab olema võimalik valida, kas elada rannaäärses külas, keset metsa või urbaniseerunud alevikus.

Viimsi valla arengukava aastani 2024 on valminud ja avaldatud tutvumiseks ning ettepanekuteks, mida saab teha kuni 4. novembrini. 16. oktoobril kell 18–20 toimuvad Viimsi valla kogukonna teised Kärajad Viimsi huvikeskuse suures saalis ja selle avaliku kogunemise eesmärgiks on just Viimsi arengusuundade üle kaasa mõelda.

Arengukava mõiste on aastatega muutunud võib olla veidi kantseliitlikuks, see paistab olema keerulise jutuga dokument paberil ja võib tekitada lugejas eelarvamust ühest rutiinsest materjalist. “Ent uskuge, selle valmimisele on kaasa aidanud kümned inimesed, aruteludes osalenud sajad ning tuleb tunnistada, et vaidlused, ajurünnakud, ideekorjed olid kõike muud kui formaalsed ja igavad,” kirjutab vallavanem Laine Randjärv valminud dokumendi eessõnas.

Arutelud on tõesti olnud sisukad ja kirglikud, murelikud ja lootusrikkad, haaravad ja mõnikord isegi natuke hullumeelsete ideedega pikitud. Aga see kõik käib asja juurde. Hea on, kui arengudokument sünnibki vaidlustest ja kokkulepetest ning on loov ja dünaamiline samal ajal.

” Viimsi on unikaalne paik, kus on koos palju erinevaid eluviise – see on kui linna ja küla sümbioos.”

Neli aastat on väga lühike aeg, et realiseerida drastilisi muudatusi, et muuta kardinaalselt elustiili või mõttemaailma. Ent samas on tegemist siiski piisavalt pika perioodiga, mille jooksul saab ehitada uue kooli, kontserdisaali, rajada pargi või alustada mõne spordirajatise projekteerimist.

Aga samal ajal peame ka olema mõistlikud realistid – ei jõua nelja aastaga korda kõiki teid, valmis kõiki matkaradu või mänguplatse.

Viimsi on unikaalne paik, kus on koos palju erinevaid eluviise – see on kui linna ja küla sümbioos. See mitmekesisus peab säilima. Igaühel, kes soovib siin elada, peab olema võimalik valida, kas elada rannaäärses külas, keset metsa või urbaniseerunud alevikus. Viimsisse tahab igal aastal tulla rohkem inimesi, kui siit lahkub. Ühelt poolt tekitab elanike juurdevool ajutisi või lühiajalisi ebamugavusi, aga teisalt näitab see, et Viimsit elukeskkonnana armastatakse.

Eelmiste vallavalituste poolt kinnitatud ja praegu kehtivate detailplaneeringute järgi võiks siin elada juba täna 30 000 inimest. Oma elukohana on Viimsi valla registreerinud 20 000 elanikku, uuringud näitavad, et tegelikult elab siin igapäevaselt ligikaudu 24 000 inimest. Kuhu Viimsi reaalsuses areneb ja kuhu seda arengut soovivad kohalikud kogukonnad suunata, kõik see peabki arengukavas olema lahti mõtestatud.

Arengukava ootab nüüd tutvumist ja ettepanekuid, kaasamõtlemist ja muidugi ka kompromisse – ajalisi, rahalisi, põhimõttelisi.

Viimsi Teataja paberleht, digileht ViimsiTeataja.ee ja ka meie podcast aitavad neid arutelusid kokku võtta, vahendada ja julgustada. Lood põnevatest viimsilastest ja nende tegudest aitavad aga neid erisusi ja vajadusi ka laiemalt paremini mõista.