Viimsi vald võõrandas 2020. aastal Vana-Narva maantee riigile. Sellest ajast peale on vald ja Transpordiamet tihedas koostöös projekteerinud Vana-Narva maantee rekonstrueerimist. 

Tööde käigus saab lisaks Vana-Narva maantee 1 km pikkusele lõigule korda Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee ristmik, mis lahendatakse ringristmikuna. Samuti tehakse korda Saha-Loo tee 1,5 km pikkune lõik, et tagada ühendus Tallinna ringtee suunal. Ristmiku läbilaskvuse suurendamiseks rajatakse lisarada Vana-Narva maanteelt Saha-Loo teele parempöörde sooritamiseks. Saha-Loo teel on kogu tee ulatuses projekteeritud 1+1 sõidurada ja tee keskele vasakpöörde sooritamiseks lisarada tänavatele ja mahasõitudele. Lisaks muudele töödele rajatakse tänavavalgustused. Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee äärde on ette nähtud kõnni- ja jalgrattateede ehitamine ning bussipeatused. Teetööde valmimisel on tagatud parem ja ohutum ühendus Viimsi valla ning Tallinna ringtee ja linna põhiteede võrgu vahel.Transpordiamet andis sel nädalal välja ehitusloa Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee ja nimetatud teede ristmiku rekonstrueerimiseks. Ehitustööd on kavandatud tulevale aastale. Ehitustööd lähevad maksma ca 2,8 miljonit eurot.