Viimsi vald korraldas hiljuti elanike hulgas rahulolu-uuringu, mille esimene kokkuvõte on nüüd valmis.

Esmakordselt viidi Viimsis läbi põhjalik elanike rahuolu-uuring, kus viiekümne esitatud küsimuse kaudu saime ülevaatliku pildi pea kõikide eluvaldkondade kohta inimestelt vanuses 12 kuni 97. “Erinevate vaatenurkade alt on välja toodud meie valla elukorralduse ja keskkonna tugevused ja nõrkused,” kommenteeris vallavanem Laine Randjärv.

“Rahulolu-uuring on vallavalitsusele hea alus ja töödokument, millele tuginedes täiendada oma arengukava ja igapäevaelu korraldust, et vallakodanikel parem elu oleks.”

Uuringut välja kuulutades lubasime loosida välja 2 Viimsi SPA kinkekaarti nende vastajate vahel, kes jätsid ankeeti oma e-maili aadressi.

Õnnelikud võitjad on etu/…/@hot.ee ja kairi/…../@gmail.com (mailiaadressid on lühendatud isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt), kellega võetakse koheselt ka ühendust.