Vabandan vallavanemana avalikult Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla, kooli lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste ees.  Vallavalitsuse tegevus on toonud Haabneeme koolis toimunud laste vastu suunatud vägivallajuhtumid avalikkuse tähelepanu alla ning põhjustanud koolile sellega mainekahju ning negatiivse tähelepanu. See on häirinud koolirahu ja pingestanud oluliselt tööõhkkonda.

Teen kõik endast oleneva, et kooli pidajana vallavalitsus koostöö Viimsi koolidega muutuks siit edasi rahumeelseks, sisutihedamaks ja võimalike probleemide osas ennetavamaks, et selliseid kriisiolukordi edaspidi vältida. Koostöös kooli esindajatega panustame rahuliku koolielu taastamise nimel.

Viimsi Vallavalitsuse ja Haabneeme Kooli TEADE

25.11.2019

Viimsi Vallavalitsus, mida esindab vallavanem Laine Randjärv ja Haabneeme Kool, mida esindab direktor Sirje Toomla annavad teada omavahelisest kokkuleppest:

alates tänasest, 25. novembrist 2019 ei aruta ega kommenteeri kumbki osapool enam avalikus meediaruumis mingil viisil Haabneeme Kooli direktori töölepingu erakorralise ülesütlemise ja selle õigusakti tühistamisega seotud asjaolusid.

Soovime nüüd asuda segamatult taastama koolis töörahu ning seetõttu palume kõigil ajakirjanikel ja seotud huvigruppide esindajatel seda ühisotsust austada.

Lisainfo:

Rain Resmeldt Uusen, Viimsi Vallavalitsuse avalike suhete juht

5686 0007

Anne Martin, Haabneeme Kooli kommunikatsioonijuht

5132856