Mida näitavad numbrid 2020. aastal Viimsi vallas toimunud kuritegude, liiklusõnnetuste ja muude väärtegude kohta? Kokkuvõte on teie ees.

Viimsi vallas tõusis 2020 registreeritud kuriteoteadete arv 10%, võrreldes eelneva aastaga. Kokku oli 222 juhtumit, neist 13 juhtumit olid rasked kuriteod. Kui perioodil 2017–2019 ei hukkunud kuritegude tagajärjel ühtegi inimest, siis 2020 hukkus üks inimene. Lisaks sai üks inimene raske tervisekahjustuse.

Raskete kuritegude arvust on pooled seotud arvutikelmusega või arvutiandmetesse sekkumisega. See on jätkuv trend. Positiivne, et kehalise väärkohtlemise juhtumite arv vähenes kümnendiku võrra. Probleemkoht oli 2020. aastal vargused. Tõusis varguste arv nii eluruumist kui ka sõidukist. Langesid ainult süstemaatilised vargused ja seda teist aastat järjest. Palju on varastatud jalgrattaid ja kallimate sõiduautode küljepeegleid.

Raskete peitkuritegude arv tõusis samuti märgatavalt. Registreerti mitu seksuaalvägivalla- ja narkojuhtumit ning üks altkäemaksujuhtum. Peeti kinni mitmed diilerid, kes Viimsi noortele narkootilisi aineid vahendasid. Loodetavasti kahandasid antud juhtumid alaealistele narkootiliste ainete kättesaadavust Viimsis. Samuti likvideeriti üks kanepikasvatamise koht.

Väärtegude arv langes kolmandiku võrra, langesid nii liiklusrikkumised, vargused, vara kahjustamised kui ka alaealiste poolt toime pandud rikkumised (sh narkoga seotud väärteod). Kokku registreeriti 615 väärtegu. 

Liiklusest saab positiivsena välja tuua, et kolmandiku võrra vähenes nii juhtimisõiguseta kui ka joobes juhtimine. Jätkuvalt ei lange nn kriminaalses alkoholi- ja narkojoobes sõiduki juhtimine, mis on samal tasemel viimased kolm aastat. 

Liiklusõnnetustes sai vigastusi 13 inimest – kolm vähem kui aasta varem. Hukkunuga liiklusõnnetusi ei olnud. Jätkuvalt saavad rohkem vigastusi kergliiklejad: vigastusi said kolm jalakäijat ja kuus ratturit. Lisaks lõppes sõit vigastusega ühe mootorratturi ja ühe mopeedijuhi jaoks. Joobes juhtide süül toimus neli liiklusõnnetust, üheski neis vigastatuid ei olnud. 

Lähisuhtevägivalla juhtumite arv jäi samale tasemele nagu aasta varem, kokku toimus 150 juhtumit. Infoteadete arv küll vähenes, ent kuriteoteadete arv suurenes. Samuti tõusis lastega seonduvate kuriteoteadete arv, mis suurenes kolmandiku võrra. Surmaga lõppes üks juhtum. 

Kuriteojuhtumeid, kus olid nähtavaid vigastusi (veritsevad haavad, suuremad ja väiksemad verevalumid), juustest tirimist ja noaga ähvardamisi, oli kokku 16.

Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid registreeriti 9 ehk 2 juhtumit rohkem kui eelneval aastal. Alaealiste vastu toime pandud kuritegusid registreeriti viis (lapseealise seksuaalne ahvatlemine, lapsporno valmistamine, inimkaubandus alaealise suhtes, alaealiselt seksi ostmine).Varasemal aastal ei registreeritud mitte ühtegi sedalaadi juhtumit.

Alaealiste mõjutusvahenditest jätkusid Puhta tuleviku programmid ja koostööprojekt tervisehoiumuuseumiga, kuhu suunati Viimsist mitmeid esmaseid sõltuvusainete tarvitamisega vahele jäänud noori. Erinevalt varasemast aastast tuli kevadel tähelepanu pöörata alaealiste kogunemistele, sest ei peetud kinni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 2+2 reeglist.

Kiiremate ja olulisemate (Bravo/Charlie kutsed) väljakutsete arv suurenes veidi enam kui kolmandiku võrra. Tõus on otseselt seotud COVID-19 esimese lainega, kui politsei sõitis Bravo väljakutsetega 2+2 reegli ja mänguväljakutel viibimiskeelu rikkumistele.

COVID-19 eriolukorra ajal oli üldpilt Viimsi vallas üle ootuste hea. Pigem olid inimesed seadusekuulekad, järgisid 2+2 reeglit ja mänguväljakute kasutamise piiranguid.

Õiguskord 2020
LÕ – liiklusõnnetus, LSV – lähisuhtevägivald
*ANDMED SEISUGA 26.02.2021 PPA (ALIS)