Tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp lõppeb juunis 

Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp ehk projekt LED III tööd lõppevad juuni keskpaigaks. Projekti tulemusel annavad vallas valgust 474 uut energiasäästlikku valgustit. 

2020. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastuse saanud projekti LED III raames vahetati välja tänavavalgustuse kaablid, mastid ja valgustid. Nüüd on jäänud veel ehitajal teha haljastuse taastamine, mis jõuab lõpule juuni keskpaigaks. Renoveerimistööde eest vastutav OÜ Corle on lubanud tööd Haabneeme alevikus Õuna tee piirkonnas lõpetada hiljemalt 3. juuniks ja 17. juuniks Viimsi alevikus Nelgi tee piirkonnas.  

LED III projektiga vahetati Viimsi vallas 474 valgustit, mis asusid Viimsi alevikus, Haabneeme alevikus, Pringi külas, Püünsi külas, Metsakasti külas ja Randvere külas. Kõik uued valgustid liideti rekonstrueerimistööde I etapis loodud nutika juhtimissüsteemiga. Projekti tulemusena väheneb Viimsi valla elektrienergia tarbimine 158 MWh võrra aastas, millega kaasneb aastane süsihappegaasi emissiooni vähenemine 172 tonni võrra ja loomulikult ka rahaline võit, mis näiteks 2022. aasta I kvartali elektrihindade põhjal võiks olla üle 18 000 euro.  

Projekti kaasrahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.