Haabneeme alevikus Artiumi ja Haabneeme kooli ees asuval valla peatänava lõigul on lõpetamisel tee ümberehitustööd. Lisaks teetöödele ja liikluskeskkonna ümberkujundamisele nähakse piirkonda ette täisnutiülekäikude rajamine.

Täisnutikas ülekäigurada on kõiki kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi kombineeriv süsteem. Ohutuse tõstmiseks on komplektina tööle pandud e-teekivid, erinevad hoiatussüsteemid, andurid ja nutikad ülekäiguraja süsteemid (nagu on kasutusel Lubja teel). Tegu on esimese omataolisega Eestis, kus kõik seadmed on terviklikuks süsteemiks koondatud. Randvere teetöid teostab AS TREV-2 Grupp, täisnutikat ülekäigurajasüsteemi ehitab alltöövõtjana OÜ Traffest koos AS-iga Bercman Technologies. Lahenduse projekteeris OÜ Liikluslahendus koostöös OÜ-ga Traffest. Osa süsteemist oli talveperioodil katsetusel ning osad seadmed saavad paigaldatud maikuus. Hiljemalt juunikuus saavad ülekäigurajad koos teekattemärgistusega täies rüüs üles ehitud ja lõppseadistused tehtud.

Kombineeritud nutilahendused

Täisnutikad ülekäigurajasüsteemid saavad kaks peatänava ülekäiku: Randvere tee ja Tammepõllu tee ristmiku ülekäik (Tammede pargi ala ja Artiumi ühendus) ning Randvere tee ja Heki tee ülekäik (Heki tee piirkonna ja Haabneeme kooli ühendus).

Ülekäigurajasüsteem koosneb fooridest, millest neljal jalakäijale suunatud fooril on täiendavalt lisatud fooritule projektsioon teekattele. Ülekäikude tähistamiseks ja esiletoomiseks (eriti hämaras, sajuga, udu korral vms olukorras) on kõik ülekäiguraja märgid varustatud taustvalgustusega (ehk märk helendab). Täiendavalt on lisatud helisignaal ja postidel on hoiatusvalgustid, mis juhivad tähelepanu jalakäijale. Ülekäiguraja ees ja ohutussaartel olevas teekattes on kasutatud e-teekive, et täiendavalt dubleerida foori tuld. Lisaks on kasutusel eraldi haldussüsteem, kuhu info jookseb ja mille abil saab tarka ülekäigusüsteemi juhtida, häälestada.

Foorisüsteemid

Ülekäiguradadel kasutatakse tsüklivabu programme. Olukorras, kus ülekäigurajale pole lähenemas ühtki kergliiklejat, põlevad sõidukitele lubavad tuled ja kergliiklejatele keelavad tuled ning punane valgusvihu projektsioon teekattel. Kergliikleja lähenemisel ülekäigule tuvastatakse ta videoanduriga (või ka nupule vajutusega), misjärel antakse peale kaitseaja möödumist lubav tuli kergliiklejale. Jalakäijate fooridena on kasutatud Swarco Combia hoiatusvalgustuse projektsioon teekattele nii ülekäikude ees kui ka ohutussaarel. Hoiatusvalgustus annab täiendava turvalisuse ka olukorras, kus nutitelefonis olev vaade juhib foorilt tähelepanu kõrvale. Hoiatusvalgustus suunab / projitseerib keelava fooritule ajal punase valgusvihu kõnniteele ja seeläbi peegeldab punase fooritule, olenevalt jalakäija asendist, ka nutitelefoni ekraanilt. See annab märku, et fooris on punane tuli. Lisaks annab projitseeritud hoiatusvalgustus eelise olukorras, kus talvel sajab lund (ja e-teekivi on kaetud lumega). Süsteemid täiendavad teineteist ja läbi dubleerimise tagavad ohutusfunktsioonide töö erinevas olukorras.

Ülekäiguradade foorisüsteem. Foori dubleeriv projektsioon on näha ka siis, kui lumi e-teekivi saju ajal katab. Foto: Alar Mik

Ülekäiguraja süsteemid

LED taustvalgustusega ülekäigurajamärgid tagavad autojuhtide tähelepanu juhtimise eesseisvale ülekäigurajale ja seda ka halbade ilmaolude korral. Lisaks kasutab süsteem pimedal ajal postidel olevaid LED-tulesid, et autojuhte jalakäija eest hoiatada. Kui ülekäigurajale astuv jalakäija on tuvastatud, aktiveerib süsteem täiendavad posti peal asuvad oranžid hoiatustuled, et suunata autojuhtide tähelepanu ülekäigurajale ja sealsele jalakäijale.

Ülekäiguraja masti otsa on paigaldatud andurisüsteemid (radar sõidukite tuvastamiseks, kaamera jalakäijate tuvastamiseks, infrapunaandur teetemperatuuri monitoorimiseks). Andureid kasutatakse ülekäigu töö juhtimisel – näiteks antakse jalakäijale roheline tuli juhul, kui jalakäija tuvastatakse teeületustsoonis teeületust ootamas. Vaegnägijatele väljutatakse helisignaali.

Nutikas ülekäigurada kogub anonüümset informatsiooni sõidukite hulga, tüübi, sõidusuundade ning sõidukiiruste kohta. Toimub pidev jalakäijate ja liikumissuundade loendus. Kohalikul omavalitsusel on võimalik saada statistikat ja infot reaalajas, et vajadusel parendada süsteemi tööd või teha seiret inimeste liikluskäitumise osas.

Nutika ülekäiguraja sõidukite seiresüsteem jälgib sõidukeid mõlemas sõidusuunas. Joonis: Bercman Technologies AS

E-teekivide süsteem

Randvere tee ja Tammepõllu tee ning Randvere tee ja Heki tee ülekäiguraja jalakäijate ootealadele paigaldatakse 3,2 meetri pikkused e-teekivi kaksikpaneelid (paksusega 6,2 cm, mis vastab ligikaudu levinud kõnniteekivide paksusele). Selline e-teekivide paneel koosneb kahes reas paiknevast 16 e-kivist, kokku 32 e-kivist. Olemuselt on e-teekivi standardse päikeseelektri (PV) elemendi suurusele kohandatud termoreaktiivse polümeeri ja klaasisegu komposiidist valmistatud teekatendi element, mis sisaldab reeglina PV elementi, valgusdioode ja erinevaid elektroonikakomponente. E-teekivide arendaja ja paigaldaja on e-Pavement OÜ.

Randvere teele paigaldatavad e-teekivi paneelid on mõeldud tööks valgusfoori jalakäija fooritulede dubleeriva elemendina ning lisaks jalakäijate liikumist suunava teepealse abivalgustusena. Kokku sisaldab e-teekivi 8 rohelist, 12 punast ning 8 valget LED-lampi, mille pealispind on viimistletud asfaldimustri tekstuuriga. Katsetuste kohaselt on nii punased kui ka rohelised tuled nähtavad ka päikesevalguses.

Toitepingel 15V on kivide arvutuslik tarbitav võimsus valge tule põlemisel 1,05 W, punase tule põlemisel 2,25 W ja rohelise tule põlemisel 0,45W. Juhul, kui osutub vajalikuks mõni e-kivi vahetada või remontida, võetakse paneel välja ülejäänud teekatendit kahjustamata.

e-teekivi on oma olemuselt elektrooniline teekivi, mille sees on muuhulgas 8 rohelist, 12 punast ning 8 valget LED-lampi. Foto: Alar Mik

Täiendavad süsteemid

e-teekivide paneeli paigaldus on nagu IT-tehniku ja elektriku töö kombinatsioon. Foto: Allar Lehtsalu

Tammepõllu ja Randvere tee ristmikul kasutatakse täiendavalt sõidukianduritena videoandureid TrafiCam2. Videoanduri ülesandeks on anda kergliiklejate ületusel üle Randvere tee lubav tuli ja peatada sellega liiklus Randvere teel, juhul kui Tammepõllu teelt on sõiduk oodanud väljasõitu 30 sekundit.

Lisaks tuleb Randvere tee äärde parkimise eelviitesüsteem vabade parkimiskohtade leidmiseks. Eesmärk on minimeerida parkimiskoha otsimist. Rajatud Tammede pargi ala parkla on varustatud sisse- ja väljasõidu anduritega ning Randvere tee ääres ja parkla sissesõitudel hakatakse infotabloodel kuvama parkla täituvust. Kui süsteem täidab oma eesmärki ja vähendab erinevaid sõite aleviku keskuses, siis edaspidi on kavas taoline süsteem kõikjale peatänava äärde panna.

Töö jätkub

Viimsi vald jätkab mitmesuguse innovatsioonitegevusega teede- ja transpordi valdkonnas eesmärgiga luua turvalisust ning suurendada teenuste kasutamist. Kavandame mitmeid EL-i projektitaotlusi, et võtta kasutusele tarksüsteeme ja säästlikke lahendusi.

Ühte nutika ülekäiguraja komplekti kuulub:

12 LED hoiatusvalgustit

8 taustvalgustusega ülekäigumärki

4 kõlarit

2 radarit

2 kaamerat

4 juhtkarpi

1 infrapunaandur

8 LED-valgustusega fooripead

4 projitseeruvat hoiatusvalgustit

3 summerit

4 e-teekivi paneeli

2 braikivi ala

Avafoto: ülekäiguradade nutisüsteemide ja andurite paigaldus 2021 hilissügisel. Foto: Imre Saar