Ilmselt on kõik Viimsi aleviku ja Pärnamäe küla piirkonnas liikuvad vallaelanikud märganud ulatuslikke ehitustöid Vehema teel.

Vehema tee piirkonnas on liikluskoormus viimastel andmetel ligi 2300 sõidukit ööpäevas, aga teel puudus tänavavalgustus ja jalgtee ning see tegi teel liikumise, eriti pimedal ajal,  väga keeruliseks ning isegi ohtlikuks. Lisaks olid tee konstruktsioonid läbivalt amortiseerunud.

Sügiseks valmis

Augustis 2018 algas Vehema tee esimese etapi rekonstrueerimine lõigul Aiandi tee kuni Tulbi tee. Täielikult rekonstrueeriti Vehema tee sõidutee, jalgteed, maa-alused kommunikatsioonid ja teevalgustus ning Aiandi tee äärde rajati jalgtee.

Jäänud on veel teostada teekatte markeerimine ja lõpetada haljastustööd. Töid teostab Altos Teed OÜ, esimese etapi tööde maksumus on kokku ligi 980 000 eurot.

Detsembris viidi läbi riigihange, et leida Vehema tee teise etapi rekonstrueerimistööde teostaja lõigul Tulbi tee kuni Pärnamäe tee. Hanke võitjaks osutus samuti Altos Teed OÜ.

Teise etapi tööde maksumuseks kujuneb ligi 1,3 miljonit eurot. Ehitustööd hakkasid pihta veebruaris, mil alustasime teealuste tehnovõrkude kaasajastamisega. Tööde lepinguline valmimistähtaeg on 1. september 2019.

Ajagraafikust ees

Tehnovõrkude rajamisele järgnesid sõidutee ja jalgtee konstruktsioonide ehitustööd. Paralleelselt ehitustöödega toimus hanke osaks oleva Pärnamäe tee ja Vehema tee foorristmiku tööprojekti koostamine. Selle rajamisega on tänaseks ka algust tehtud.

Ilmselt saavad kõik aru, et ajutine ebamugavus saab tasutud uue tee ja sujuva ning ohutuma liiklemisvõimalusega kõigile vallaelanikele.

Ehitustööd on kulgenud heas tempos ja me oleme esialgsest ajagraafikust mõnevõrra isegi ees. Asfalteerimistöödega on kavas alustada võimalusel juba mai viimasel nädalal.

Pärnamäe veehoidla juurde tuleb jalgtee ja parkla kuuele autole, samuti rajame sinna kõrghaljastuse. Tiigiäärsest alast kujuneb tulevikus külaplats.

Vehema tee ehitustööd on piikonnas liiklejatele kindlasti põhjustanud ebamugavust. Oleme liiklejatele mõistva suhtumise eest väga tänulikud! Ilmselt saavad kõik aru, et ajutine ebamugavus saab tasutud uue tee ja sujuva ning ohutuma liiklemisvõimalusega kõigile vallaelanikele.

Kergliiklustee lasteaiani

Sel suvel on Pärnamäe külas plaanis veel üks oluline tee-ehitus, nimelt Lageda tee jalg- ja jalgrattatee ehitus lõigul Vehema teest kuni lasteaiani Väike Päike. Töid teostab riigihanke võitja KV Infra OÜ ning selle töö maksumus on 176 000 eurot.

Tööde käigus tõstetakse ümber mitmed elektri- ja sidekilbid, rajatakse uus truup Lageda tee alla, rajatakse jalg- ja jalgrattatee. Ümber on vaja tõsta ka transpordimaal paiknevad põõsad – need nihutatakse kinnistute piirile. Ehitustööd algavad juunikuus ning tööde valmimise tähtaeg on 30. august 2019.

Tehnovõrkude ehitustööde ulatus ja mahukus

  • Rajatava sademevee kanalisatsiooni pikkus pea 1030 m.
  • Drenaažitorustiku pikkus umbes 500 m.
  • Sidetorustiku pikkus 1100 m.
  • Elektrikaablite pikkus 1150 m.
  • Tänavavalgustuse kaabelvõrgu pikkus ligi 1900 m.
  • Tänavavalgustuse mastid ja vagustid: 39 tk.

Allikas: Viimsi vallavalitsus