Randvere tee lõigu rekonstrueerimine on käesoleva aasta suurim teedeehituslik töö. Tööd hõlmavad Randvere tee lõiku Heki tee ringist kuni Põldheina P2 parkla kinnistuni, lisaks Tammepõllu ristmiku ning Põldheina tee ja sealsed kaks parklat. Randvere tee ehitatakse antud lõigus ringi vastavalt peatänava eskiisi lahendusele. 

Valla peatänava I etapp

Randvere tee lahenduse väljatöötamise eeltöödega alustai juba 2020. aastal, mil asuti koostama eskiisi I etapi lõigule. Lahenduse loomisel võeti arvesse valla peatänava sisend (Randvere tee osas) ning parklate osas jätkati säästliku lahenduse joont. Nii said eskiisil algselt asfalteeritud platsidena kavandatud parklad erinevad vett läbi laskvad ja rohelusega põimunud katted. Eskiisi koostas OÜ Infra Projekt projekteerija Sergei Tunka.

2021. aasta alguses viidi läbi projekteerimise ja ehituse riigihange. Kokku osales kolm ettevõtet, edukaks osutus AS TREV-2 Grupp pakkumus summas 1 947 558 eurot ilma KM-ta. Tegemist on kindlasti selle aasta mahukaima teedeehitusliku tegevusega. Tööde käigus valmib ümberehitatud Randvere tee lõigust valla peatänava I etapp. 

Tööd toimuvad sõiduteel, kergteedel, haljakutel

Tööde koosseisus rekonstrueeritakse Randvere tee alates Heki tee ringist kuni ARTIUMi kinnistuni, tee saab vasakpöörderea Tammepõllu teele ning tee keskele tulevad haljastatud eraldussaared. Sellele lõigule rajatakse kaks foorületusega ülekäigurada, Tammepõllu tee ja Randvere tee ristmik laiendatakse T-kujulise ristmikuna. Täiendavalt ehitatakse ringi ja laiendatakse Randvere tee jalgratta- ja jalgtee mõlemal pool Randvere teed, ümber ehitatakse Karulaugu bussipeatus ja tasku, samuti renoveeritakse jalgratta- ja jalgtee ning pikendatakse kergliiklustee ARTIUMi hoone ette. Olulisel määral muudetakse liiklust Haabneeme kooli parklasse sõidul, ühendatakse omavahel kooli parkla LIFE projekti parklaga, ohutustatakse ja muudetakse kõnniteede lahendusi ning nende omavahelisi ühendusi. 

ARTIUM parklad ja Põldheina tee

Paralleelselt Randvere tee töödega toimub Põldheina tee pikenduse ehitus kuni Tammepõllu teeni. Põldheina tee pikenduse juurde valmivad kaks ARTIUM-i teenindavat parklat, mis on kavandatud Tammepõllu detailplaneeringuga. Kolmas parkla jääb hetkel rajamata (võimalik, et seeehitatakse edaspidi spordihoone tulekuga). Üks parklatest saab autoparklaks (mahutavusega 70 kohta) ning teine on bussidele või kontserditehnika veokitele (mahutavusega 6 sõidukit).

Rajatavale autoparklale paigaldatakse loendurid (millega registreeritakse sisse ja väljasõit), busside parklasse paigaldatakse koha täitumist tuvastav süsteem. Lahendus võimaldab edastada infot Randvere tee ääres asuvale tabloole. Sellel kuvatavad andmed annavad infot juhtidele parklate täituvuse kohta ja seeläbi välistab lahendus liigset manööverdamist kõrvalteedel. Kui pilootsüsteem töötatakse edukalt välja, on kavas seda rakendada ka teistes aleviku parklates, et asjatut parkimiskoha otsimist välistada.

Kokku saab AERTIUM-i lähiümbruses olema koos LIFE testala parklaga, Haabneeme kooli parklaga ja rajatava parklaga 167 parkimiskohta. Täiendavalt on võimalik kontsertide korral kasutada Haabneeme staadioni 110 kohalist parklat.

Randvere tee
Randvere tee

Pingeline ajagraafik

Tööde ajakava on väga tihe, sest paljud tegevused on ajaliselt piiratud. Nii on juba alustatud projekteerimistöödega. Kuna on vaja ringi ehitada Randvere tee lõik, siis see on planeeritud suvele (koolivaheajal), et liiklejaid võimalikult vähe häirida. Teine tähtaeg on seotud ARTIUM-i avamisega 2022 kevadel. Need kaks vahemikku seavad ehitajale piisavad väljakutsed mahuka objekti projekteerimiseks ning ehitamiseks. Tööde lõpp (sh haljastustööd) on planeeritud 2022. aasta suvee.

Rohelised ja säästlikud katted

Lisaks klassikalisele asfaltbetoonile kasutatakse plastikasfalti – sellega kaetakse Põldheina tee pikendus. Parklate sõidutee osal kasutatakse lisaks eelmainitule poorset asfaltbetooni. Autoparklaparkimiskohad lahendatakse kolme erineva säästliku kattega – murukivi, murukärg koos sillutisega ja poorne betoon. Busside parklasse tulevad keset parkimiskohti rohelised ribad, sõidujäljed tehakse poorse betooniga. Eesmärk on vältida suuri asfaldiga kaetud platse ja lahendada parklad säästlike aladena, mis võimaldavad sademevett immutada ning on ümbritsetud haljastusega. 

Ühistranspordipeatused

Projektlahendusega nähakse ette Haabneeme kooli ees paikneva Karulaugu bussipeatuse rekonstrueerimine. Olemasolevat taskuga bussipeatust pikendatakse ca 45 meetrini, et sinna mahuksid samaaegselt ARTIUM-i üritustega seotud bussid ja teenindav transport. Bussipeatus saab kompleksootekoja (sh rattaparkla). Peatuse tagune väljak kujundatakse ringi, paigaldatakse pingid ja luuakse lastele tänavamängude alad. Teisele poole teed ehitatakse Karulaugu vastaspeatus (riigigümnaasiumi peatus) koos tasku, platvormi ja kompleksootekojaga. Peatuse taha luuakse valla esimene elektritõukerataste jaotusala (sinna saavad teenusepakkujad laenutamiseks elektritõukerattaid viia,). 

Nutilahendused olulisel kohal

Randvere teele kavandatud ülekäigurajad on lahendatud aktiveeritava foorijuhtimise põhimõtte alusel. Tegemist on intelligentsete foorisüsteemidega, mis võimaldavad liiklusvoogusid juhtida ja fooriprogramme analüüsida. Rohelisest tulest annab vaegnägijatele teada helisignaal, kasutatakse kergliikleja kohaloleku infrapunaandureid.

Fooripostidele paigaldatakse LED-taustaga nutiülekäiguraja süsteem (sarnane Lubja teel oleva Bercman Technologies nutiülekäiguga), mia tagab ülekäiguraja nähtavuse ka uduse või sajuse ilmaga. Ülekäigukohtade ette tulevad teekattele projitseeritavad (Safelight Traffic Signal tüüpi lahendused) fooritulede valgusvihud ning ülekäiguraja esisele äärekivi joonele pannakse kattesse süvistatud fooritulede dubleerimissüsteemid. Kavandatav lahendus tervikuna on Eestis täiesti uudne – selle baasil arendatakse välja täisnutiülekäigu prototüüp, milles on kombineeritud kogu saada olev tehnoloogia. 

Haljastus

Suurt rõhku pööratakse piirkonna haljastusele. Keset sõiduteed rajatavatele eraldussaaretele tulevad täisistutusalad (leeklilled, maranad, pinnakatteroosid, kurerehad jne) ja lõiguti ka haavapuude allee. Parklakompleksi ja Randvere tee kergtee vahelisele alale tuleb kirsipuudega Jaapani aed (kastutusel vihmade korral ka märgalana), murualad lahendatakse lillemuruga haljakutena ning kergtee ääres hakkab ilmet looma eriliigiline hekk. Haljastus liigendab erinevaid alasid ja rikastab kattega pindade vahelist ruumi. Täiendavalt istutatakse pargiroosid busside parkla ümbrusesse, lisaks tuleb sademevee tiik, tammede ja leppade salud. Kergtee äärde rajatakse madal kontpuu hekk ja Heki tee ringi keskele lillede kiviktaimla. Purskkaevude väljakuga piirneva ning busside parkla ääres oleva kergliiklustee kõrvale tulevad õitsvad kraavid. ARTIUMi hoone esisele lõigule pikendatakse vahtra alleed. 

Rajatava taristu puhul on kavas kombineerida säästlikud lahendused, rohelus ja moodne tehnoloogia. Tööd saavad olema mahukad ja toovad kindlasti kaasa piiranguid, seda eriti suvekuudel, palume kõigil selleks perioodiks varuda kannatust. Peatöövõtja on AS TREV-2 Grupp, objektijuht Siim Jürima, tel 53 083 381. Omanikujärelevalvet osutab OÜ Esprii, kontaktisik Mikk Mutso tel 502 6788.