Siiri Visnapuu ootab külaelanike häid ideid, kuidas külaelu veelgi tegusamaks muuta. Foto: Anne-Mari Visnapuu
Siiri Visnapuu ootab külaelanike häid ideid, kuidas külaelu veelgi tegusamaks muuta. Foto: Anne-Mari Visnapuu

Energiast Siiril puudu ei tule, lisaks põhitööle Saaremaa kohukesi tootva Saaremaa DeliFood OÜ juhatuse liikme ja osanikuna on ta ka Pärnamäe küla hing, kes puhub elu sisse kõikidele siin toimuvatele üritustele. Viimsi vanim asustus – Pärnamäe küla – on peale Randvere küla suuruselt teine küla Eestis, siin elab üle 2000 inimese.

Millega Sa külavanemana täpsemalt tegeled?

Seisan Pärnamäe küla hea käekäigu eest ning püüan koostöös vallaga lahendada nii suuremaid kui ka väiksemaid probleeme. Elavdan külaelu, korraldades ühiseid spordi- ja kultuuriüritusi. Püüan leida rahastust projektide ja ideede elluviimiseks ning seisan hea meie küla turvalisuse eest.

Pärnamäe külas on külavanem alati tegutsenud koostöös külaseltsiga, seda juba siis, kui külavanemaks oli praegu abivallavanema ametis töötav Annika Vaikla.

Millised on olnud suurimad saavutused?

Oleme aastatega, mil külaselts on aktiivselt tegutsenud, päris palju ära teinud. Suurimaks saavutuseks pean kohalike elanike rahalisel toel ja koostöös PRIA-ga tehtud projekti, mille raames sai algust tehtud Soosepa raba loodusõpperaja ehitamisega. Tänaseks on rabas olemas nii märgistatud rada, sillad, purded kui ka pingid, kus jalga puhata. Sel aastal loodame paigaldada infotahvlid ja suunaviidad.

Pärnamäe küla väärtuseks on aktiivne ja ühtehoidev kogukond, tänu kellele kõik need sündmused meie külas toimuvad.

Päramäe külavanem Siiri Visnapuu

Soosepa raba vanust on hinnatud kahesaja tuhandele aastale ning turbakihi paksuseks on mõõdetud ligikaudu viis meetrit. See teeb rabast ka väga tuleohtliku koha ning seal on lõkke tegemine rangelt keelatud!

Tahan siinkohal veel hoiatusena mainida, et rabas on tihti nähtud rästikuid, eriti kevadeti. Seetõttu ei soovita sinna päris lahtise jalanõuga jalutama minna.

Meie küla uhkuseks on ka Soosepa mänguväljak, mida oleme jõudumööda toetuste raames pidevalt arendanud ja laiendanud. Tore on tõdeda, et eelmisel aastal paigaldatud jõutrenažöörid leiavad aktiivselt kasutust nii laste kui ka täiskasvanute seas.

Sel aastal keskendume Pärnamäe veehoidla äärse ala korrastamisele ning sinna külaplatsi loomisele.

Aga midagi ei saa tehtud ilma kõigi nende toredate külaelaniketa, kes ikka ja jälle üritustel kohal ning erinevatel talgutel abiks käivad – olen teile kõigile südamest tänulik!

Kummardus ka paljudele majaomanikele, kelle aiad on pärjatud Kauni kodu tiitliga, ja teile, kes te olete suutnud oma kortermajade ümbrused muuta hubasteks ja kauniteks. Aitäh, et hoolite oma kodu ümbrusest!

Pärnamäe küla väärtuseks on aktiivne ja ühtehoidev kogukond, tänu kellele kõik need sündmused meie külas toimuvad. 2009. aastal lõime oma külaseltsi, kelle nii endisi kui ka praegusi juhatuse liikmeid tänan selle panuse eest, mis nad meie külale on andnud.

Millised sündmused Pärnamäel traditsiooniliselt toimuvad?

Aasta alguses toimub meil ühine jõulukuuskede põletamine. Selle eest suur tänu Rain Konksile, kelle eestvedamisel see võimalik on!

Iga aasta maikuus lööme külarahvaga kaasa Teeme ära! koristustalgutel, mille eestvedamisega on juba aastaid talgujuhina tegelenud Kärol Tohver.

Mitmeid aastaid oleme korraldanud Pärnamäe küla Lastepäeva, mis toob igal aastal kokku ligi paarsada last nii meie kui ka ümberkaudsetest küladest. Sellel aastal toimub Lastepäev 2. juunil.

Jaanituld peame alati koos naaberkülaga, kuna Lubja külas on eramutest eemal tuletorni juures sobiv plats, et lõket teha. Tänavu toimub see 21. juunil. Jaanitule organiseerimisel oleme püüdnud järgida vanu traditsioone. Toimuvad erinevad mängud ja võistlused, esineb bänd ning lastele on avatud batuudid. Üritus on kõigile tasuta ja toob kokku ligikaudu 300-400 ümberkaudset inimest.

Oleme oma külas korraldanud talgute järgselt külasimmanit ning eelmise aasta augustis korraldasime esimest korda ka välikino, mis osutus väga populaarseks ning mida loodame käesoleva aasta augustis ka korrata.

Kuidas info külas levib?

Meil on oma Facebooki leht nimega Pärnamäe külaselts. Samuti on meil koduleht parnamaekula.ee, mis õige pea ka uue ilme saab. Külal on tänu Erik Kukkile tänaseks ka oma meililist, millega saab liituda, kui saadate sooviavalduse e-posti aadressile info@parnamaekula.ee. Meililisti kaudu hakkame jagama infot külas toimuvate sündmuste, suuremate muudatuste, detailplaneeringute ja koosolekute kohta.

Lisaks on meie külas ka seitse teadetetahvlit, kus külas toimuvate sündmuste ja koosolekute kohta alati infot jagame.

Milliste muredega külavanemana rinda pistad?

Pärnamäe küla jaguneb kaheks: ühele poole Vehema teed jääb peamiselt eramute rajoon ja teisel, Soosepa mänguväljaku pool on lisaks eramutele ka palju väikseid kortermaju. Kortermajade lapsed eelistavad üle muru ja läbi hekkide minna alati kõige otsemat teed pidi nii bussi peale kui ka mänguväljakule.

Õnneks tõstab Lageda tee äärde rajatav kergliiklustee peagi jalakäijate turvalisust.

See aga lõhub kortermajade ümber rajatud haljastust ning siin on vaja leida lahendus, millega kõik rahul oleksid. Loodetavasti paraneb olukord, kui rahvast sellest probleemist rohkem teavitame. Ehk aitab üle muru jooksmist vähendada ka peatselt rajatav Lageda tee äärne kergliiklustee ning seoses sellega muutuv bussipeatuse asukoht.

Probleeme tekitavad ka kiiruseületajad liikluses. Õnneks tõstab Lageda tee äärde rajatav kergliiklustee peagi jalakäijate turvalisust. Loodetavasti saab lähiaastatel oma kergliiklustee ka Vehema ja Aiandi tee vaheline Lageda tee lõik – nii tekiks lastele turvaline jalgsiühendus Pärnamäelt Põhjakonna trepini ja sealt edasi keskuses asuvate koolide juurde.

Eks ole ka väiksemaid probleeme nagu naabri haukuv koer või liiga lärmakas pidu naabrite juures.

Mis Pärnamäel uudist?

Hetkel käivad siin Vehema tee rekonstrueerimistööd, mis saavad valmis hiljemalt septembriks. Samaks ajaks peaks plaanide järgi valmima ka kergliiklustee Vehema teest kuni lasteaiani Väike Päike.

Hetkel tegeleb Viimsi vallavalitsus analüüsimisega, millise haridusasutuse järele on meie küla lähistel kõige suurem vajadus ning loodetavasti hakatakse juba paari aasta jooksul Vehema ja Suur-Kaare tee ristile ehitama Pärnamäe lasteaed-algkooli või spordikompleksi.

Samuti on meil külaseltsiga plaanis rajada tänavu Pärnamäe veehoidla äärde külaplats, mille loomisel kõiki külaelanikke kaasa mõtlema kutsun.

Mida külaelanikelt ootad?

Ootan suuremat kaasalöömist küla tegevustes ning häid ideid, kuidas inimesi ühiste tegevuste kaudu liita ja meie küla veelgi turvalisema ning puhtamana hoida. Kui me kõik tunneme oma naabreid ja hoolime oma koduküla käekäigust ka väljaspool oma aeda, oleme tugevam kogukond ka probleemide lahendamisel.

Kõik ideid on alati oodatud kas sõnumitena Pärnamäe külaseltsi Facebooki lehe kaudu või e-postiga aadressil info@parnamaekula.ee.