Hiljuti allkirjastati Viimsi vallas naabrivalvega liitumise neljapoolne leping. Naabrivalve piirkonna moodustamiseni jõudsid Miiduranna küla 38 majapidamist. 

Sektori vanema Moonika Aasna sõnul küpses mõte naabrivalvega liituda juba mõnda aega. Kuna külas oli märgata järjest rohkemat võõraste liikumist, siis elanikega arutades jõuti arusaamisele, et on vaja tugevdada turvaolukorda.

Ajendiks sai ka Eesti Naabrivalve esindaja külaskäik selgitustega naabrivalve olemusest, mis hajutas viimasedki kahtlused liitumise kasulikkusest. Samuti olid eeskujuks vallas tegutsevad rohkearvulised naabrivalve piirkonnad. Kokku on Viimsis naabrivalvega liitunud 19 piirkonda 453 majapidamisega. 

Kui külarahvas hoolib üksteise tegemistest, siis see soodustab ka turvatunnet. Naabrivalve annab selleks esmase ja odavaima võimaluse. 

Turvalisus on koostöös loodud väärtus

Inimesed on hakanud üha rohkem  tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühisesse tegevusse kaastakse naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ning naabrivalve ühing. 

Sel aastal möödub 21 aastat Eesti Naabrivalve loomisest. Kokku on liitunud üle 11 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis. 

Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad piirkonna ning teevad tegevuse nähtavaks ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna.

Mõtle juba täna, kuidas teil on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja TERE naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.

Kuidas liituda naabrivalvega

Naabrivalvega alustamise eelduseks on huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.

Jaga mõtet oma naabritega.

Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku kutsudes.

Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem.

Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.

Täitke ühingust või Eesti Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda, ja edastage nimekiri Eesti Naabrivalve ühingule.

Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega.

Lisainfot ja abi saab Eesti Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel 652 2522.

Mõned lihtsad turvasoovitused

  • Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta.
  • Uksesilm aitab kindlaks teha, kes on ukse taga.
  • Ka kodus olles hoia välisuks lukus.
  • Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus, sest Sa ei näe ega kuule, mis teisel pool maja toimub.
  • Aiatööde lõpetades paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaaži.
  • Kui jalgrattasõit tehtud, vii ratas tuppa, kuuri või garaaži. Sõiduvahendi järelevalveta jättes võib sellest ilma jääda (kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu kelgud, suusad jne).

Fotol: Miiduranna külaseltsi juhatuse liige Moonika Aasna ja Miiduranna külavanem Eero Hammer. Foto: erakogu