Haridusega seotud küsimused on Viimsis sel aastal fookuses, on kinnitanud vallavanem. Seda kinnitas ka Viimsi vallavolikogu 18. veebruaril toimunud istungil, kiites heaks nii 2020. aasta lisaeelarve, mis lubab Viimsi koolide õpetajatele palga riiklikust alammäärast kõrgemat töötasu, kui ka koduse lapse toetuse.

Vallavolikogu kiitis teisipäevasel istungil heaks määruse, mis sätestab lasteaias või lapsehoius mittekäiva lapse toetuse rahastamise tingimused. Uus koduse lapse toetus on mõeldud peredele, kus kasvab 1,5–3-aastane laps, kes ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius. Toetuse ühe kuu summaks kinnitati 250 eurot koduse lapse kohta.

Sarnane toetus kehtib ka näiteks Saue vallas, kus koduse lapse toetuse suuruseks on 130 eurot, ning Rae vallas, kus mudilase koduse hoidmise eest makstakse perele 150-eurost toetust.

Uus toetus võimaldab lapsevanemal olla pikemalt lapsega kodune või toetada muud tüüpi koduhoidu. Nii lapsevanemad kui ka laps, kellele toetust taotletakse, peavad olema aga kindlasti elanikena registreeritud Viimsisse.

Uus vallavanem, kellega ka selles lehenumbris lähemalt tutvume, on kinnitanud, et haridusega seotud küsimused on sel aastal keskkonnateemade kõrval samuti fookuses, sest arutamist ja lahendamist vajavaid asjaolusid on hariduses esile kerkinud mitmeid. Need kaks konkreetset otsust on vaid jäämäe veepealne osa. Hoiame teid kursis!

Sel nädalavahetusel tähistame aga koos vabariigi iseseisvust ja kohtume ViVa-nimelisel festivalil! Kultuuriosakonna eestvedamisel on sündinud Viimsis eri sündmusi koondav kogukonnafestival, millele anname üheskoos avastardi vabariigi 102. iseseisvuspäeva eel, pühapäeval, 23. veebruaril. Viimsis aasta jooksul toimuvate sündmuste sari Viimsi ViVa festival hõlmab rida tasuta sündmusi läbi aasta, mis rahva kokku meelitab ja vabariigi aastapäeva eel kohalike muusikute kunsti nautida lubab.

Lisaks otsib Viimsi ka oma uusi talente. Niisiis vaatame sel nädalal nii minevikku kui ka tulevikku korraga. Vastlapäeval näeme!