Tegevusvaldkond Keskmine töötasu Viimsi vallas Eesti keskmine töötasu Eesti keskmine töötasu samas valdkonnas
Veondus ja laondus 2137 1310 1269
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 1601 1310 1560
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 1595 1310 1360
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1457 1310 1417
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1440 1310 1418
Haridus 1378 1310 1444
Töötlev tööstus 1342 1310 1252
Info ja side 1205 1310 2200
Ehitus 1069 1310 1191
Kinnisvaraalane tegevus 976 1310 877
Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont 938 1310 1142
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 938 1310 1167
Haldus- ja abitegevused 819 1310 1133
Majutus ja toitlustus 732 1310 832
Muud teenindavad tegevused 729 1310 959
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 697 1310 1030
Finants- ja kindlustustegevus 636 1310 2404