Rahulolu-uuring, pikk ja põhjalik, on jõudnud kokkuvõtteni ja esimeste tuliste aruteludeni Uuringufirma koostatud kokkuvõttega võib iga viimsilane ise valla kodulehel tutvuda, tulemuste üle kas omaette või koos sõprade, pere ja kolleegidega aru pidada.

Väga terava pilguga loevad uuringu tulemusi ka valla ametnikud ning juhid, kes peavad tegema selgesõnalisi järeldusi ja teravaid otsuseid, mida ja millises ajaraamis saab Viimsis korda või vähemasti paremaks teha. Nii mahukat ülevaadet pole enne tehtud ja korraga on paberile saanud suure hulga Viimsi inimeste väga paljud arvamused, hinnangud ja soovid ning unistused. Nüüd tuleb kindlasti rääkida ka kogukonnasisesest heatahtlikust koostööst ja kompromissidest, et kogu see teadmine mõistlikuks ja sihikindlaks arenguks vormida. Vaja on head diskussiooni.

Viimsis on see kõik tegelikult olemas juba täna ja jääb ka tulevikus.

Viimsi valla uus arengukava ulatub aastasse 2024, aga ega valla areng siis peatu. Viimsilased soovivad kultuuriasutusi, pangakontoreid, paremat arstiabi ja rohkem töökohti valla piires. Samas on üks peamisi murekohti valla kasvutempo ja uute elanike lisandumine, mis toob tahes tahtmata kaasa ka rohkem eluruume. Vallajuhtidel tuleb kõike seda arvestades inimeste soovid ja reaalsed võimalused balanssi arutada, et taristu ja teenuste areng oleks silmanähtav, kuid majanduslikult mõistlik.

Miks ma koostööd mainisin, on põhjusel, et lahendusi otsida ja kompromisse teha saab alati vähemalt kahepoolselt. Iga otsuse taga on paratamatult ka rahanumber ja raha ei kasva puu otsas ka Viimsis.

Lehetoimetajana oleks mul hea meel öelda, et rahvas on rääkinud, tehke korda! Vallavalitsuse töötajana on mul aga igapäevaselt ees ka Exceli tabelid, eelarved ja poliitiliste otsuse kompromissid, mis loovad nii võimalusi kui ka takistusi võimalikele kiiretele lahendustele. Mida siis teha?

Viimsis ei ole midagi hullu, sest tegemist on mõnusa elukeskkkonnaga, kuhu inimesed soovivad oma perega tulla. See paneb aga pingeid ja ootusi taristule, sotsiaalala teenustele, kommertsile ja põliselanikele, kelle jaoks on elukeskkond aastakümnete taguse ajaga oluliselt muutunud. Paljud küsivad – nii uuringutulemustes oma mõtteid lahti kirjutades kui ka sotsiaalmeedias omavahel aru pidades –, et mis siis järgnevatel aastatel Viimsist ikkagi saab?

Kuhu jääb kasvama puu, kuhu kerkib uus hoone ja kus käia vaba aega nautimas? Kaubanduskeskused tähendavad suurt hulka inimesi, aga ka mugavaid ja käepäraseid teenuseid, mida iga päev vaja tarbida, poest spaani ja arstist raamatukoguni. Seda suurem on aga vajadus ka rohealade järele, kus perega rahulikult laupäeva veeta, stressist puhata ja tervist turgutada.

Viimsis on see kõik tegelikult olemas juba täna ja jääb ka tulevikus. Viimsi Teataja rolliks on kogukonnalehena hoida arengukaval ja viimsilaste soovidel silma peal ning aitada neid kompromisse ning kokkuleppeid lahti mõtestada.