Head viimsilased!

Foto: Tiit Mõtus
Foto: Tiit Mõtus

Ilus kevad on kätte jõudnud ja kuigi ta on tulnud ning jätkub natuke teistmoodi kui tavaliselt, liigub kõik kindlasti paremuse poole.

Riigi ja ka omavalitsuste tasandil liigutakse eriolukorrast tingitud piirangute lõpetamise poole. Nii ka Viimsis. Oleme seisukohal, et koolides jätkame distantsõppega siiski kuni õppeaasta lõpuni, aga alates eriolukorra lõppemisest on lubatud kontaktõpe 9. klasside lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Muusika- ja kunstikoolis on alates eriolukorra lõppemisest lubatud individuaalõpe ning osaline rühmaõpe. Ka Viimsi noortekeskus ja raamatukogu jäävad kooliaasta lõpuni suletuks, lasteaiad aga avame kohe eriolukorra lõppedes. Samal ajal avame ka Prangli rahvamaja. Välijõusaalid ja välispordiväljakud on avatud möödunud teisipäevast. Loomulikult tuleb jätkuvalt järgida tervisekaitsenõudeid ja hoida riskirühmi, aga oleme seda meelt, et majandustegevusega seotud piirangud peavad valdavalt lõppema. Mis puudutab meie valda, siis taluturg oli uuesti avatud juba eelmisel nädalavahetusel ja vabaõhumuuseum selle nädala algusest.

Liikumispiirangud väikesaarte osas kehtivad kuni Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorra lõpuni. Leppneeme – Kelnase parvlaevaliinil jätkab reisiparvlaev Wrangö sõitmist ajutise sõidugraafiku alusel. Teisipäevasele ja reedesele väljumisele lisandub neljapäevane väljumine.

Milliseks on kujunenud olukord meie vallas? Väga oluline on üldine toimetulek. Kõige rohkem on kasvanud koduteenuste saajate arv. Neid teenuseid osutame me riskirühma kuuluvatele inimestele, kellel pole iseseisvalt võimalik esmatarbekaupu ja ravimeid hankida. Riikliku toimetulekutoetuse taotlejaid on märtsiga võrreldes juurde tulnud, kuid mõned varasemad taotlejad on ka töö leidnud.

Mis on juhtunud valla tulubaasiga? Viimsi valla põhitegevuse tuludest moodustab 71,7% üksikisiku tulumaks. 2020. aasta märtsikuu seisuga (st kokku kolm kuud) on tulumaksu laekunud 2,1% enam, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas on märtsikuu laekumine 2019. aasta märtsikuuga võrreldes vähenenud 8,4%. Seega on vallavalitsuse poolt kokkuhoiumeetmete rakendamine igal juhul vajalik.

Oleme astunud samme majanduse elavdamiseks. Tasuta reklaami avaldamisega Viimsi Teataja erilehtedel jätkame kuni juunikuu lõpuni ja kutsume elanikke üles tarbima kõike seda, mida Viimsis toodetakse. Jätkuvalt kestab ideekorje Viimsi ettevõtluskeskkonna parendamiseks.

Seega vaatame tulevikku ja nii peab see olema kõigis valdkondades. Vallavalitsuse arendusmeeskond on koos Viimsi ja Prangli kooliga juba üle kuu aja valmistanud ette digikooli projekti, mille eesmärgiks on keskselt hallatava digikooli rakenduse loomine. Uus süsteem annab Viimsile oluliselt laiemad võimalused õppekvaliteedi tõstmiseks, ressursside juhtimiseks ning haridusvõrgu korrastamiseks.

Usume, et idee teostumisel tõusevad hariduse kvaliteet, õpilaste teadmiste ja oskuste omandamise kiirus ning langeb koormus järeleaitamistundidele.

Head saabuvat Viimsi valla sünnipäeva nädalat!
Illar Lemetti
vallavanem