Haabneeme ja Viimsi keskuste soojusvõrkude rekonstrueerimine on lõpusirgel

Adven Eesti AS teostab kuni 2020. aasta maini Haabneeme ja Viimsi alevike soojusvõrkude rekonstrueerimistöid. Käesolevaks aastaks planeeritud tööd on lõpujärgus.

Novembri lõpuks taastatakse kõikjal Haabneeme ja Viimsi keskustes asfaltkatted, sillutis ja äärekivid. Detsembris tehakse täiendavalt projektijärgne freespuruga taastamine Kolhoosi teel ja betooniparandused Mereranna tee majade juures.

Praeguse seisuga on valmis ehitatud umbes 70% rajatavast 3 km pikkusest soojatorustikuvõrgust. 2020. aasta kevadel tehakse tööd kahel viimasel väiksemamahulisel etapil Viimsi alevikus, haljastus viimistletakse samuti järgmise aasta kevadel.