Ristmiku renoveerimise skeem.
Ristmiku renoveerimise skeem.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse 25. juunil Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmiku rekonstrueerimistöödega.

Tööde eesmärgiks on ristmiku liikluskorralduse parandamine, jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine ja haljastuse korrastamine.

Tööde mahus rajatakse foorijuhitav ristmik, mille käigus rajatakse Muuga teele parempöördeks 160 meetri pikkune pöörderada ning vasakpöördeks 85 meetri pikkune pöörderada.

Reguleeritud ülekäigurada on viidud 11 meetri kaugusele ristmikust. Jalg- ja jalgrattataga liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse Muuga teele teeületuseks ohutussaar. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ.

Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 554 800 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. september 2019.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Palume liiklejail ummikute tekkimise vältimiseks ümbersõiduks kasutada alternatiivseid marsruute ning jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.