Viimsi Muusikakoolist on sirgunud mitmed noored trompetimängijad, kelle edusammud rahvusvahelistel ja üleriigilistel noortekonkurssidel on märkimisväärsed. „Nende muusikahuvi ja soov areneda valmistab mulle õpetajana rõõmu,“ selgitas Viimsi Teatajale Aavo Ots, kes korraldab esmaspäeval, 3. juunil kell 19 EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus kontserdi „Viimsi Trompetikõla“.

„Kontserdil esinevatest Viimsi noortest trompetisolistidest tooksin esile Mehis Martin Otsa, Mattis Johan Mere ja Mart Hakon Reinmetsa, kes praegu õpivad Tallinna Muusikakeskkoolis ja on edukalt esinenud mitmetel konkurssidel,“ rääkis Ots. „Praegu Viimsi Muusikakoolis õppivatest trompetistidest särab oma esinemistel kõige enam Jan Marius Laur, edukad on ka Triin Ustav, Sander Laasma, Lucian Solomontšuk ja Andreas Kalvet.“

Trombooniõppejõuna ja solistina ühineb ansambliga Toomas Vana ja trompetisolist Neeme Ots. „Kauaaegse EMTA õppejõuna ning orkestrite dirigendina tahan panustada Viimsi kultuuriellu ja laiendada pilliõpet Viimsis,“ ütles Ots. „Selleks loome Viimsi trompetiansambli ja Viimsi Muusikakooli brassansambli.“

Kontserdil Viimsi kirikus kõlab särav barokk, aariad, Ave Mariad ja pidulik vaskpillimuusika. Kontsertmeistritena esinevad Kaisa Laasik ja Meeli Ots. „Meie kontsert on uute kollektiivide muusikalise tegevuse avalöögiks.“ Lisainfo: musicstudio.ee